MT 8

Systemen voor het veilige transport van gevoelige producten. Het MT-modellenprogramma bestaat uit vijf passieve transportsystemen en een actieve transportkoffer die wordt aangedreven door een compressor. B Medical Systems transportsystemen zijn ideaal voor intensief gebruik met veel transporttoepassingen, zelfs in moeilijke klimatologische omstandigheden. MT-modellen voldoen aan de Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), het spoorwegvervoer (RID), over zee (IMDG) en de internationale overeenkomst voor luchtvervoer (ICAO-TI / IATA) -DGR). Voor alle passieve transportdozen zijn eutectische koelsystemen beschikbaar als opties (-32 ° C, + 4 ° C, + 22 ° C en + 37 ° C).
Bruto-inhoud (l) : 20
Opslagcapaciteit (zakken) : 8 (450ml) / 14 (270ml)
Buitenafmetingen H x W x D (mm) : 437 x 588 x 288

B Medical Systems

B Medical Systems is een pionier in de medische apparatuurbranche in Luxemburg. Onze erkenning is gegroeid door ons werk en de positieve resultaten die het heeft gegenereerd en we zijn erkend voor onze expertise in de koelketen en de veiligheid van bloed. Al onze stakeholders erkennen ons voor het werk dat we doen, niet alleen voor winst, maar voor het grotere welzijn van de mensheid, levens redden in ontwikkelingslanden.

Niet wat u zoekt ?